Express är ett franskt företag och det är en dominerande aktör i södra Europa på
gasolbrännare i olika former. De tillverkar även ogräsbrännare, krympbrännare för
förpackningsändamål, varmluftspistoler, flamskydd, lödkolvar (även elektriska) löd-
pasta, lödspetsar och gassvetsar.

 

 

 

                            NYHET

                         Rafale, Express kraftfulla brännare för krympning av plast tar marknads-
    andelar. En modern, lättarbetad krympbrännare med låg vikt, ergonomisk
    design och ställbar brännare. Finns i två kraftfulla versioner, 40 resp 65 kW.
    Rafale ger en lång, bekymmersfri livslängd tack vare sin genomtänkta piezo-
    tändning.