Irega är en spansk tillverkare. Det är den enda tillverkaren som helt specialiserat
sig på skiftnycklar.
De har anpassade produkter för världens alla länder och det finns kromade,
 fosfaterade, vänster- eller högerskruvade, med eller utan gummigrepp samt
 vidöppnade SWO.
Irega tillverkar också kundspecifika varianter.