Tayg är ett företag i Spanien som tillverkar verktygslådor, sortimentslådor, lagerlådor,
smådelsställ, bensindunkar, vattendunkar mm.